Nu kan din PO-verksamhet få en egen e-postadress!

                                      
personligtombud.se tillhandahåller funktions e-postadresser till verksamheter för personliga ombud.
Adressen byggs upp enligt verksamhet@personligtombud.se .

För att få tillgång till en e-postadress via personligtombud.se tas en kontakt med
webmaster@personligtombud.se för att utse en ansvarig person vid PO-verksamheten. 
Den ansvariga personen får användarnamn och lösenord för att läsa och skriva e-post
via vårt webbhotell ”one.com”. Självklart kan den ansvariga personen dela ut möjligheten att
läsa och skriva e-post till alla medarbetare.

Naturligtvis är det kostnadsfritt för PO-verksamheten att ha en e-postadress hos oss.
Det enda kravet är att vi får publicera den under ”Kontakta PO”.